DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
Các sản phẩm 16 Danh sách
Subscription
HỆ THỐNG SÀNG DÙNG SÓNG SIÊU ÂM
MÁY SÀNG TRÒN VTU
MÁY SÀNG TRÒN VTU Dịch : ( 1 language)
Máy sàng dược liệu
Máy sàng dược liệu Dịch : ( 1 language)
VPM – Máy sàng bột siêu mịn
VPM – Máy sàng bột siêu mịn Dịch : ( 1 language)
VLB – Máy tách ép chất lỏng và chất bùn
VLM - Máy tách ép chất lỏng và chất bùn
Máy trung chuyển sàng rung
Máy trung chuyển sàng rung Dịch : ( 1 language)
Sàng trên xe đẩy
Sàng trên xe đẩy Dịch : ( 1 language)
Máy sàng sàn đơn hình chữ nhật
Máy sàng bùn di động
Máy sàng bùn di động Dịch : ( 1 language)
Máy sàng công suất lớn
Máy sàng công suất lớn Dịch : ( 1 language)
Máy cắt bằng sóng siêu âm công nghi
Hệ thống vệ sinh bằng sóng siêu âm
Máy cắt thực phẩm bằng sóng siêu âm
Máy cắt đồ dệt may dùng sóng siêu âm
Máy may siêu âm
Máy may siêu âm Dịch : ( 1 language)